Beijing headquarters
 • Bank: Jinzhou bank Beijing branch

 • Phone: 010-82306841 /42/6671

 • Fax: 010-82306832

 • Account number: 338956030553

 • Tax number: 91110229103029260R

 • Zip code: 100083

 • Address: room 1808, block B, jincode building, 38 Xue Qing Road, Haidian District, Beijing.

Nanjing Office
 • Contact: Xiao Ruisen

 • Mailbox:xrs@benhuan.com

 • Telephone:025-58188270  18001361821

Warehouse address
 • Contact:Li Wenlai

 • Warehouse:nine weft -1, development area of Da Kou Tuen Town, Baodi District, Tianjin.

 • Telephone:15910848128 18001361830